Helpdesk Plus
12.0 English 25
Helpdesk Pro
12.0 English 49
Helpdesk Pro (+Demo Data)
12.0 English 137
Helpdesk Ultimate
12.0 English 75
Odoo v12 Community Edition
Odoo v12 Community Edition without third party addons
12.0 English 132
Odoo v12 Community Edition Extended
Odoo v12 Community Edition with extra addons
12.0 English 118
Service Desk
12.0 English 45
Service Desk Plus
12.0 English 43
Service Desk Pro
12.0 English 25
Service Desk Ultimate
12.0 English 88
Create DB (clean)
Basic database template. No demo-data.
English
Create DB (demo)
Basic database template. With demo-data.
Demo English 12
Base Template v12
12.0 English 22
Create DB (clean)
Basic database template. No demo-data.
12.0 English 5